Obec Štěpkov

V malebné krajině mezi Radkovicemi a Domamilí, v jihozápadní části okresu Třebíč, 12 km od Moravských Budějovic, leží vesnička Štěpkov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravské Budějovice. Název je odvozen od jména Štěpán – ves lidí Štěpánových. Vesnička Štěpkov leží v průměrné výšce 565 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1351. Celková katastrální plocha obce je 392 ha, z toho orná půda zabírá 69 procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem.

Rotunda

rotunda
 

Hlavní dominantou obce Štěpkov je kaple svatého Václava. Tato románská stavba typu rotundy je architektonicky hodnotný objekt z 12. století. Jedná se o nemovitá kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. číslem 3080. Jde se o vzácnou rotundu, postavenou z lomového kamene a dodatečně vyklenutou cihlovou barokní kupolí.

Typ je příbuzný starším knížecím rotundám ve Znojmě a v Podolí u Jemnice. Štěpkovská však sloužila i jako opevněné útočiště. Podstřešní patro, západní okénko umístěné vysoko pod korunou zdiva lodi, bylo přístupné po schodišti stoupajícím pravotočivě vzhůru v síle severní zdi. Tato rotunda patří k nejstarším památkám kamenné sakrální architektury.

 

 

Stavební popis

rotunda letecky pohled
 

 

 

Románská rotunda kruhového půdorysu s půlkruhovou apsidou. Fasáda hladká, prolomena 1×1 okenní osou, okna oválného tvaru se šambránou s okrajovou lištou. Na jižní straně zazděný kamenný portál kruhově zaklenutý a jedno malé půlkruhově zaklenuté okénko. V nadpraží návojová zalamovaná římsa. Nad ní vsazena kartuš s erbem a emblémem Svatého Václava. Prostor kolem rotundy je uzavřen nízkou kamennou zdí.