Historie

První zmínka o Štěpkově se v pramenech uvádí roku 1351. V té době patřila ves Jakubu Jimramovi z Jakubova. Do roku 1789 se majitelé panství rychle střídali. Pak získal Štěpkov spolu s panstvím Budeč hrabě Josef Wallis. Obec velmi doplatila na třicetiletou válku. Z dvanácti usedlostí zůstaly obydleny pouze tři a devět zpustlo. Na území Štěpkova stojí významná chráněná památka – kaple sv. Václava. Jedná se o vzácnou románskou rotundu ze 12 století, postavenou z lomového kamene a dodatečně vyklenutou cihlovou barokní kopulí. Typ je příbuzný starším knížecím rotundám ve Znojmě a v Podolí u Jemnice. Štěpkovská však sloužila i jako opevněné útočiště. Tato rotunda patří k nejstarším památkám kamenné sakrální architektury. V obci byla vybudována škola, ve které se začalo vyučovat 1. září 1893, výuka probíhala až do roku 1960, kdy byla škola pro nedostatek dětí uzavřena. V průběhu let sídelní útvar sužovaly živelné pohromy včetně velkých požárů. Velké materiální škody i ztráty na životech způsobily různé vichřice, bouře, nemoci, ale především války. Padlým ve světové válce je věnován památník, který je situovaný v prostoru pod objektem školy. V roce 1930 byla dokončena výstavba silnice Štěpkov Budkov, v roce 1932 byla obec elektrifikována, roku 1937 zvolen hasičský sbor.

Současnost

Většina obyvatel Štěpkova se živila a dodnes se živí zemědělstvím. Převážná část je tedy zaměstnána v ZD Budkov a v závodech i službách Moravských Budějovic. V obci dále působí 15 registrovaných podnikatelských subjektů, z toho 8 soukromě hospodařících rolníků.

V současné době žije v obci Štěpkov 110 obyvatel.

 

Rok 1869 1180 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Počet obyvatel 222 245 229 234 243 234 254 181 173 149 142 128 114