Úřední deska

Zápis z aktuální schůze zastupitelstva naleznete v sekci ZASTUPITELSTVO

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE – REMA AOS
             Zveřejněno 14.7.2017
Oznámení obce Štěpkov
Návrh závěrečného účtu
             Zveřejněno 20.4.2017
Finanční úřad,vyhláška
             Zveřejněno 27.4.2017, sňato 31.5.2017
Svazek obcí pro komunální služby
             Zveřejněno 27.4.2017, sňato 31,5,2017
Závěrečný účet za rok 2016, Jemnický mikroregion
             Zveřejněno 13.4.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
             Zveřejněno 13.4.2017
Zveřejnění dokumentů dle novely zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
             Svazek obcí pro komunální služby,Hrotovická 232, Třebíč.
             Zveřejněno 13.4.2017
Rozpočet – Jemnický Mikroregion 2017
             Zveřejněno 23.3.2017
OZV č.3 2017 požární řád obce
             Zveřejněno 15.3.2017, sňato 30.3.2017
OZV č.2 2017 o místním poplatku za komunální odpad
             Zveřejněno 15.3.2017, sňato 30.3.2017
OZV č.1 2017 systém o odpadech
             Zveřejněno 15.3.2017, sňato 30.3.2017
Zveřejnění dokumentů dle novely zákona 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
             Zveřejněno 14.3.2017
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
             Zveřejněno 13.3.2017, sňato 21.3.2017
Návrh rozpočtu obce Štěpkov
             vyvěšeno 23.2.2017, sňato 14.3.2017
Návrh rozpočtu obce Štěpkov
             Vyvěšeno 23.2.2017, sňato 14.3.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí pro komunální služby
             Vyvěšeno 23.2.2017, sňato 14.3.2017
Návrh rozpočtu svazku obcí pro komunální služby
             Vyvěšeno 23.2.2017, sňato 14.3.2017
Závěrečný účet 2016
             Vyvěšeno 23.2.2017, sňato 14.3.2017
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 2016
             Vyvěšeno 23.2.2017, sňato 14.3.2017
PDF iconRozpočtový výhled 2016 – 2020
             Zveřejněno 14.2.2017
Pravidla rozpočtového provizoria
             Vyvěšeno 12.12.2016 – sňato 17.3.2017
PDF iconVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
             Vyvěšeno 3.2.2017, sejnmuto 24.2.2017
PDF iconJEMNICKÝ MIKROREGION – NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU NA ROK 2017
             Zveřejněno 14.11.2016, sňato 7.12.2016
PDF iconKontroly technického stavu kotlů
             Zveřejněno 11.10.2016
PDF iconVeřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje kraje Vysočina – opatření obecné povahy
             Zveřejněno 1.10.2016 sňato 16.10.2016
PDF iconOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
             zveřejněno 15.9.2016
PDF iconInformace o počtu a sídle volebních okrsků
             zveřejněno 19.8.2016 Sejmuto 1.2.2016
PDF iconÚzemní plán Radkovice u Budče
             Zveřejněno 14.7.2016
PDF iconOznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší
             Zveřejněno 9.6.2016 , sńato 26.6.2016
PDF iconZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion
             Zveřejněno 10.5.2016
PDF iconOznámení o uzavření veřejné povahy
             Vyvěšeno 12.5.2016, sńato 27.5.2016
PDF iconVeřejná vyhláška
             Vyvěšeno 12.5.2016, sńato 22.6.2016
PDF iconInformace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
             Zveřejněno 15.4.2016 , Sejmuto 24.4.2016
PDF iconodbor územního plánování a stavebního řádu
             zveřejněno 8.4.2016, sńato 9.5.2016
PDF iconZávěrečný účet obce Štěpkov za rok 2015
             Zveřejněno 23.3.2016, sńato 7.4.2016
PDF iconZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpkov za rok 2015
             Zveřejněno 23.3.2016, sňato 7.4.2016
PDF iconDopravní značení
             Vyvěšeno 10.3.2016
PDF iconNávrh rozpočtu na rok 2016
             Zveřejněno 28.1.2016, Sňato 15.2.2016
PDF iconOznámení o vydání opatření obecné povahy
             Zveřejněno 1.4.2016, Sejmuto 1.2.2016
PDF iconNávrh rozpočtu svazku na rok 2016 (zveřejněno 18.11.2015)
PDF iconUsnesení o opakované dražbě (zveřejněno 3.11.2015)
PDF iconVeřejná vyhláška (zveřejněno 7.10.2015)
PDF iconPozvánka (zveřejněno 29.8.2015)
PDF iconInformace úřadu Moravské Budějovice – návrh veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno 20.8.2015)
PDF iconProvozní řád dětského hřiště ve Štěpkově (zveřejněno 20.8.2015)
PDF iconZastupitelstvo obce žádá občany (zveřejněno 20.8.2015)
PDF iconVeřejná vyhláška – zahájení projednávání návrhu územního plánu Radkovice u Budče (zveřejněno 30.7.2015)
PDF iconOznámení – společné jednání o návrhu územního plánu Lomy (zveřejněno 30.7.2015)
PDF iconVyhláška OOP CZ06Z
PDF iconNávrh OOP CZ06Z
PDF iconOznameni o vykonu topografickych praci pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2015 (zveřejněno 31.5.2015)
PDF iconZávěrečný účet za rok 2014(zveřejněno 14.5.2015)
PDF iconZávěrečný účet – výkazy za rok 2014 (zveřejněno 14.5.2015)
PDF iconZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (zveřejněno 14.5.2015)
PDF iconZpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření dobrovolného svazku obcí Jemnický mikroregion (zveřejněno 9.5.2015)
PDF icon Veřejná vyhláška (zveřejněno 20.4.2015)
PDF icon Rozpočet na rok 2015 (zveřejněno 3.3.2015)

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon

PDF icon
              Územní plán Štěpkov – veřejné projednání (zveřejněno 24.2.2015, aktualizováno 4.5.2015)

PDF iconNařízení obce Štěpkov č.1/2015 (zveřejněno 19.2.2015)
PDF iconRozpočet na rok 2014(zveřejněno 1.3.2014)
PDF iconOZV č. 1.2012 o místním poplatku ze psů
PDF iconOZV č. 2.2012 o místním poplatku za komunální odpad
PDF iconOZV č .3.2012 systém o odpadech
PDF iconUpozornění o pohybu psů a zvířat v obci
PDF iconZávěrečný účet za rok 2013(zveřejněno 31.5.2014)
PDF iconZávěrečný účet – výkazy za rok 2013 (zveřejněno 31.5.2014)
PDF iconZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (zveřejněno 31.5.2014)
PDF icon1. OZNÁMENÍ o SJ § 50_16.5.2014
PDF icon1. VEŘ.VYHL.o SJ § 50_16.5.2014
PDF icon1_Výkres zakl.člen – Územní plán Štěpkov návrh
PDF icon2_Hlavni výkres
PDF icon3_Výkres VPS
PDF icon4a_Koordinační výkres
PDF icon4b_Koordinační výkres_výřez
PDF icon5_Výkres předpokládaných záborů
PDF icon6_Výkres širších vztahů
PDF icon7_Zásobování vodou
PDF icon8_Kanalizace
PDF icon9_Energetika_telekomuinikace
PDF iconTextová část Štěpkov-návrh
PDF iconTextová část Štěpkov-návrhg